Fjellsplitter

Darda fjellsplitter med aggregat

Splittere er håndholdte demoleringsverktøy som kontrollert splitter med hydraulikk. Overbevisende resultater i 40 år. Uten støv, sprut, støy og eksos. Rett og slett en miljøvinner.

Skal en fjerne fjell i trange rom er dette løsningen. Splittingen foregår uten støy og uten rystelser. Darda har 60 år erfaring. Vi leverer både håndholdte og maskinmonterte splitter-løsninger. Ved å bore et hull med gitt dimensjon og dybde settes splitteren ned i hullet og sprenger ut mellom 12 og 40 mm. Nok til at fjellet enkelt kan tas vekk. Normalt boremønster er 500 x 500 mm avhengig av fjellets beskaffenhet. Faktorer som hardhet, slepp, utslag og boremønster vil påvirke produksjonsutfallet.

Splitterne brukes der det ikke må forekomme vibrasjoner og der det ikke aksepteres støy. En kan splitte midt inne i kjøpesentre og i museer for å nevne noe. Sprengstoff aksepteres mindre og mindre særlig i tettbebygde strøk. Her er Darda et ypperlig verktøy.

 • Splittekraft opp til 413 tonn
 • Støvfri og lydløs
 • Uten vibrasjon
 • Lav vekt
 • Ulike dimensjoner
 • Lett kontrollerbar

Gratis demo av våre effektive splittere

Vi avtaler tid og kommer til dere og viser hvor effektivt dette verktøyet er.
Du blir imponert! Og det koster deg ikke noe!
 • I trange rom
 • Enkel i bruk

Demolering av betong og armert betong med darda splitter

Demolering av betong og armert betong
Vår nye Darda C20 fjellsplitter

Vår nye C20 splitter
Splitting av steinblokker med Darda fjellsplitter

Splitting av steinblokker

Slik fungerer splitteren:

Fase 1: Bor et hull med riktig diameter.
Fase 2: Kilen blir drevet fremover med hydraulisk press, og tvinger ytterdelene fra hverandre med en kraft opp til 400 tonn.
Fase 3: Ved at ytterdelene ekspanderer så brekkes materialet opp. Armerings jern kan eventuelt kappes med Darda HCS 6.

Slik fungerer Darda splitteren


 

Våre splittere

 

Darda C2 fjellsplitter

DARDA C2

 • Brukes for å tilpasse blokker som allerede er splittet.
 • Minste hulldiameteren kravet.
 • Den letteste og korteste splitteren.
 • Spesielt nyttig for gruvearbeid.

Adobe PDF fileLast ned produktinformasjon.pdf
Adobe PDF fileLast ned teknisk data.pdf

Darda C4 fjellsplitter

DARDA C4

 • Liten og kompakt.
 • For demonering i trange plasser (f.eks tunnel og gruvedrift).

Adobe PDF fileLast ned produktinformasjon.pdf
Adobe PDF fileLast ned teknisk data..pdf

Darda C9 fjellsplitter

DARDA C9

 • For moderate oppgaver.
 • Den letteste splitteren i forhold til dens splittekraft.

Adobe PDF fileLast ned produktinformasjon.pdf
Adobe PDF fileLast ned teknisk data.pdf

Darda C12 - fjellsplitter

DARDA 12

 • For bruk i kraftig armert betong, som krever stor styrke.
 • Verdens mest kraftfulle splitter i forhold til størrelsen.

Adobe PDF fileLast ned produktinformasjon.pdf
Adobe PDF fileLast ned teknisk data..pdf