Sprenging i byer og tettbygde strøk

Darda kombisaks C

Darda ser at det legges begrensninger på bruk av ulike sprengstoffer. Ved å benytte Dardas lydløse og vibrasjonsfrie løsninger under hydraulisk sprengning eller som vi sier hydraulisk kiling av fjell unngås alle ulemper med eksplosiver.

Ta kontakt for råd og tilbud om det du trenger til ditt oppdrag. Vi har kunnskapen og vet løsningene.

 

Aktuelle redskaper for ditt oppdrag