Miljøsanering

Innvendig rivning eller totalriving er Brokk sitt største forretningsområde i hele verden. I bygg og anlegg finnes flere miljøgifter som Asbest, PCB og annet som Darda og Brokk håndterer.

Brokk er en multimaskin som er drevet av elektrisitet og er en ypperlig maskin i trange rom. Darda og Brokk har mange redskaper som kan benyttes til pigging klipping, knusing, boring, sortering, materialhåndtering, graving, fresing, overflatebehandling, fjellkiling, fjellsprekking, miljøsanering, fjellsikring, nibbling, stålkapping, rørkapping, atomavfall fjerning, behandling av farlig gods, håndtering av mulige bomber.

Ta kontakt for råd og tilbud om det du trenger til ditt oppdrag. Vi har kunnskapen og vet løsningene.

 

Aktuelle redskaper for ditt oppdrag