Innvendig riving

Innvendig riving med brokk 60

Innvendig riving eller totalriving er Darda og Brokk sitt største forretningsområde i hele verden. Brokk er en multimaskin som er drevet av elektrisitet og er en ypperlig maskin i trange rom.

Darda og Brokk har mange redskaper som kan benyttes til pigging, klipping, knusing, boring, sortering, materialhåndtering, graving, fresing, overflatebehandling, fjellkiling, fjellsprekking, miljøsanering, fjellsikring, nibbling, stålkapping, rørkapping, atomavfall fjerning, behandling av farlig gods, håndtering av mulige bomber, fjernstyring, fjernkontroll, masseforflytning, pigging av betong, pigging av fjell, rengjøring av øser, slaggfjerning, tappehullsrenskning, tappehullsboring, redningsaksjoner, tunnelras operasjoner, brannbekjempelse, arbeid i eksplosjonsfarlige områder og ATEX klassifikasjon.

Ta kontakt for råd og tilbud om det du trenger til ditt riveoppdrag. Vi har kunnskapen og vet løsningene.

Innvendig riving av tak

Brokk 90 med Darda CC320 river tak i Norge.

Darda kombisaks B

Dardas håndholdte kombisaks knuser en vegg.

Riving av bygg med darda betongsaks

Riving av en trapp med Darda C320.

 

Aktuelle redskaper for ditt oppdrag