Bygg og Anleggsarbeid

Bygg og anleggsarbeid - Brokk og Darda

Bygg og anlegg er vårt største marked. Med hydraulisk hammer og pigg på en Brokk maskin er dette verdens mest effektive rivemaskin i trange rom og steder der eksos ikke er akseptert. Våre fossilfrie maskiner utfører enkelt de vanskeligste riveoppgaver. Darda og Brokk har mange redskaper som kan benyttes til pigging, klipping, knusing, boring, sortering, materialhåndtering, graving, fresing, overflatebehandling, fjellkiling, fjellsprekking, miljøsanering, fjellsikring, nibbling, stålkapping, rørkapping, atomavfall fjerning, behandling av farlig gods, håndtering av mulige bomber, fjernstyring, fjernkontroll, masseforflytning, pigging av betong og pigging av fjell.

Ta kontakt for råd og tilbud om det du trenger til ditt riveoppdrag. Vi har kunnskapen og vet løsningene.

Brokk 400 med Darda Betongsaks CC700 river armert betong.

Brokk 400 med Darda Betongsaks CC700 river armert betong.

Brokk 100 med Darda CC320 betongsaks river betongsøyler.

Brokk 100 med Darda CC320 betongsaks river betongsøyler i Johannesburg, Sør-Afrika.

Riving av bygg med darda betongsaks

Riving av en trapp med Darda C320.

 

Aktuelle redskaper for ditt oppdrag