Arbeid i smelteverk

Arbeid i smelteverk

Brokkmaskiner med Darda verktøy brukes utstrakt i smelteverk i Norge og i verden. Brokk og Darda tåler den sterke varmen fra smelteovnene, uten fare for personell. Vi har fjernstyrte løsninger der ovns-operatørene står på trygg avstand og utfører fjernstyrte operasjoner.

Ta kontakt for råd og tilbud om det du trenger til ditt riveoppdrag. Vi har kunnskapen og vet løsningene.

Rengjøring av en ovn med Brokk 260 og en SB302.

Rengjøring av en ovn med Brokk 260 og en SB302.

Rengjøring av onvsåpning med Brokk 160 og SB202.

Rengjøring av ovnsåpning med Brokk 160 og SB202.